Skip to product information
1 of 1

Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig/Ancient Heartland of the Cambrian Mountains

Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig/Ancient Heartland of the Cambrian Mountains

Regular price £12.00
Regular price Sale price £12.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A photographic celebration of the wilderness at the heart of the Cambrian Mountains. It ranges from Glaslyn in the north to Llyn Brianne in the south, from Cors Caron in the west to Abbey Cwm-hir in the east. It is a wild expanse of moors, rolling hills, deep valleys, wide skies and a welcome solitude, a landscape with a rich historical, archaeological and cultural past.

Dathliad o'r tir gwyllt olaf yng Nghymru yw'r gyfrol hon. Gorwedd Elenydd, hen berfeddwlad Gymreig yng nghalon Mynyddoedd Cambria gan ymestyn o Laslyn yn y gogledd i Lyn Brianne yn y de; o Gors Caron yn y gorllewin i Abaty Cwm-hir yn y dwyrain. Mae'n rhostir agored yn nannedd y gwynt gyda bryniau tonnog, cymoedd dyfnion, gorwelion eang ac unigedd sy'n llesol i'r enaid.
View full details