Skip to product information
1 of 1

Ewyllysiau Cymraeg - Pennod Goll yn Hanes yr Iaith - Gerald Morgan

Ewyllysiau Cymraeg - Pennod Goll yn Hanes yr Iaith - Gerald Morgan

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyn y 1990au doedd neb yn deall bod dros fil o ddogfennau cyfreithiol Cymraeg wedi'u harchifo yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r dogfennau profeb yma yn cynnwys ewyllysiau, rhestri eiddo, llythyrau a dogfennau eraill sy'n dangos defnydd effeithiol ac amrywiol o'r iaith. Drwy ddarllen Ewyllysiau Cymraeg, cawn wrando ar ddymuniadau a geiriau olaf Cymry o 1560 hyd 1858.

English Description: Before 1990 no-one knew that over a thousand Welsh legal documents were filed at the Welsh National Library. These probate documents comprise wills, estate lists, letters and other documents which reveal effective and diverse use of the Welsh language. In this book we can listen to the last words and wishes of Welsh men and women from 1560 until 1858.

ISBN: 9781800990982

Awdur/Author: Gerald Morgan

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-03-21

Tudalennau/Pages: 144

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details