Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Ffrindiau - 18 o Ganeuon Newydd i Blant

Product Description

A bilingual music resource pack, being a booklet comprising a varied collection of eighteen new songs with piano and guitar accompaniment by contemporary composers for Key Stage 1 pupils, Teachers' Notes presenting ideas for practical musical classroom activities, together with a CD of the songs performed by Angharad Llwyd and Arwel Wyn Roberts.

Pecyn adnodd cerdd dwyieithog, sef llyfryn yn cynnwys casgliad amrywiol o ddeunaw o ganeuon newydd gyda chyfeiliant piano a gitâr gan nifer o gyfansoddwyr cyfoes ar gyfer disgyblion CA1, Nodiadau Athrawon yn cynnig syniadau ar gyfer gweithgareddau cerddorol ymarferol yn y dosbarth, ynghyd â chryno-ddisg o'r caneuon yn cael eu cyflwyno gan Angharad Llwyd ac Arwel Wyn Roberts.

£14.99
Maximum quantity available reached.