Filò - Siân Melangell Dafydd - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Filò - Siân Melangell Dafydd - Siop y Pethe

Filò - Siân Melangell Dafydd

£8.99

ISBN: 9781848514218

Publication Date March 2020
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul

Format: Paperback, 195x129 mm, 300 pages

Language: Welsh

In Filò, we meet Italian prisoners who want to tell their stories. Guido Fontana and his peers find a new home in Wales. But they have no rights, no money, nothing, apart from their various dialects and their stories. That's what Filò is: an action that goes against the norm, coming together and telling stories.

Carcharorion o'r Eidal sy'n meiddio dweud eu straeon eu hunain sydd yn Filò. Mae Guido Fontana a'i gyfoedion yn darganfod cartref yng Nghymru. Ond does ganddyn nhw ddim hawliau, dim arian, dim byd, heblaw eu tafodieithoedd amrywiol, a'u straeon. Dyna yw Filò: gweithred yn erbyn y drefn, dod ynghyd ac adrodd stori.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75