Skip to product information
1 of 1

Filò - Siân Melangell Dafydd

Filò - Siân Melangell Dafydd

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Carcharorion o'r Eidal sy'n meiddio dweud eu straeon eu hunain sydd yn Filò. Mae Guido Fontana a'i gyfoedion yn darganfod cartref yng Nghymru. Ond does ganddyn nhw ddim hawliau, dim arian, dim byd, heblaw eu tafodieithoedd amrywiol, a'u straeon. Dyma yw Filò; gweithred yn erbyn y drefn, dod ynghyd ac adrodd stori.

English Description: In Filò, we meet Italian prisoners who want to tell their stories. Guido Fontana and his peers find a new home in Wales. But they have no rights, no money, nothing, apart from their various dialects and their stories. That's what Filò is: an action that goes against the norm, coming together and telling stories.

ISBN: 9781848514218

Awdur/Author: Siân Melangell Dafydd

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-03-12

Tudalennau/Pages: 212

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details