Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Fy Llyfr Englynion

Product Description

ISBN: 9781911584322 (1911584324)
Publication Date 21 September 2020
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by Mererid Hopwood
Illustrated by Alice Samuel
Format: Hardback, 178x178 mm, 56 pages
Language: Welsh

A rich selection of 22 englynion - four line stanzas in strict metre - by various poets, aimed at Key Stage 2 pupils. The englynion either tell a story or are descriptive, and will be words that children of this age can identify with or are traditional words that may have been learnt by children through the generations.

Dyma gyfrol sy'n gasgliad gwerthfawr ac unigryw o englynion i blant gan wahanol feirdd. Mae pob un o'r 22 englyn yn dweud stori neu'n disgrifio, rhai yn englynion y gall plant yr oed hwn uniaethu â hwy a rhai englynion traddodiadol sy'n debygol o fod ar gof cenedlaethau o blant. Yn ogystal, ceir geirfa a nodiadau i helpu'r darllenwyr ifanc.

£6.95
Maximum quantity available reached.

Related Products