Sold out
G3: Geography Magazine - Issue 5 - Mari Jackson,  Clare Revera,  David Griffiths,  Janet Cadogan
Roll over image to zoom
G3: Geography Magazine - Issue 5 - Mari Jackson,  Clare Revera,  David Griffiths,  Janet Cadogan

G3: Geography Magazine - Issue 5 - Mari Jackson, Clare Revera, David Griffiths, Janet Cadogan

£1.99

Cylchgrawn yn cynnwys pedair erthygl ddefnyddiol ar faterion daearyddol cyfoes yng Nghymru - archfarchnadoedd, Masnach Deg, tirffurfiau afonydd a delwedd Cymru yn y byd. Yn cynnwys mapiau, data, lluniau, tasgau, gweithgareddau dilynol, geirfa a gwefannau defnyddiol. Maer erthyglaun edrych ar newid, gwneud penderfyniadau a datblygiad. Fersiwn Cymraeg (D3) hefyd ar gael.

English Description: A magazine containing four useful articles on contemporary geographical issues in Wales - supermarkets, Fairtrade, river landforms and Waless image in the world. Includes maps, data, photographs, tasks, follow-up activities, glossaries and useful websites. The articles look at change, making decisions and development. A Welsh version (D3) is available.

ISBN: 9781845213138

Awdur/Author: Mari Jackson, Clare Revera, David Griffiths, Janet Cadogan

Cyhoeddwr/Publisher: CAA Cymru

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 16/02/2009

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75