NewSold out
Geiriadur Cynradd Gomer - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Geiriadur Cynradd Gomer - Siop y Pethe

Geiriadur Cynradd Gomer

£12.99
A lively colour illustrated Welsh dictionary that meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 2 pupils, comprising 3,000 definitions and nearly 250 colour illustrations together with a comprehensive English - Welsh section, grammar notes and some useful lists. Reprint; first published in 1999.

Geiriadur Cymraeg darluniadol lliwgar a bywiog, sy'n ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys 3,000 o ddiffiniadau a bron i 250 o luniau lliw ynghyd ag adran Saesneg - Cymraeg gynhwysfawr, nodiadau gramadegol a rhai rhestrau defnyddiol. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75