Genefa, Paris a Dinbych ac Ysgrifau Eraill - Golwg ar Rai o Wŷr Llên Sir Ddinbych