Skip to product information
1 of 1

Gerry's World: Kabo's Diary - Olive Dyer, Val Scurlock

Gerry's World: Kabo's Diary - Olive Dyer, Val Scurlock

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Stori ddifyr a lliwgar am wyliau hudolus Kabo yng nghartref ei fam-gu yn Botswana, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, gyda'r bwriad o hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd. Mae fersiwn Cymraeg ar gael. (ACCAC)

English Description: An entertaining and colourful story about Kabo's magical holiday in his grandmother's home in Botswana, prepared to meet the requirements of the National Curriculum for Key Stage 1 pupils and aimed at promoting cross-curricular activities. A Welsh version is available. (ACCAC)

ISBN: 9781843230175

Awdur/Author: Olive Dyer, Val Scurlock

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2002-04-05

Tudalennau/Pages: 36

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: 1

View full details