Skip to product information
1 of 1

Gerry's World: Nia's First Day - Olive Dyer, Val Scurlock

Gerry's World: Nia's First Day - Olive Dyer, Val Scurlock

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Stori ddifyr a lliwgar am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, ac i hybu gweithgareddau trawsgwricwlaidd i ddisgyblion. Mae fersiwn Gymraeg ar gael. Cyhoeddwyd gyntaf yng Ngorffennaf 2001.

English Description: An entertaining and colourful story about Nia's first day at school, prepared to meet the requirements of the National Curriculum for Key Stage 1 pupils, and to promote cross-curricular activities among pupils. A Welsh version is available. First published in July 2001.

ISBN: 9781859029381

Awdur/Author: Olive Dyer, Val Scurlock

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2006-10-01

Tudalennau/Pages: 32

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: 1

View full details