Sold out
Glasnys - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Glasnys - Siop y Pethe

Glasnys

£9.95
A young family move to a new area following a family tragedy. Will Glasynys, their new farm on the outskirts of Conwy, offer them hope for the future?

Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac yn y nofel swmpus hon cawn ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75