Skip to product information
1 of 1

Golwg ar Gymru yn Oes Victoria / Wales in the Victorian Age - Russell Grigg, Catrin Stevens

Golwg ar Gymru yn Oes Victoria / Wales in the Victorian Age - Russell Grigg, Catrin Stevens

Regular price £21.95
Regular price Sale price £21.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pecyn adnodd hanes gwerthfawr yn delio ag amryfal agweddau ar Gymru yn oes Fictoria, ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys 30 o gardiau ffynhonnell ynghyd â Llawlyfr Athrawon yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol, nodiadau cefndirol ac awgrymiadau am weithgareddau addas a pherthnasol i bob uned ffynhonnell.

English Description: A valuable history resource pack dealing with various aspects of Wales in the Victorian age, for Key Stage 2 pupils, comprising 30 source cards together with a Teachers' Handbook offering useful information, background notes and suggestions for appropriate and relevant activities to be undertaken in relation to each source unit.

ISBN: 9781860854347

Awdur/Author: Russell Grigg, Catrin Stevens

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2000-10-03

Tudalennau/Pages: 150

Iaith/Language: BI

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2

View full details