Skip to product information
1 of 1

Griffith Davies - Arloeswr a Chymwynaswr - Haydn Edwards

Griffith Davies - Arloeswr a Chymwynaswr - Haydn Edwards

Regular price £16.99
Regular price Sale price £16.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Hanes bywyd a gwaith y mathemategydd a’r actiwari Griffith Davies yw’r gyfrol hon. Mae’r llyfr yn disgrifio ei addysg a’i waith, gan gynnig disgrifiad o gefndir cymdeithasol ac economaidd y cyfnod. Rhoddir sylw i’r cyfraniad sylweddol a wnaeth Griffith Davies i fyd addysg, i hawliau ei gyd-Gymry, ac i’r broses astrus o osod sylfaen i’w broffesiwn fel actiwari.

English Description: The life and work of mathematician and actuary Griffith Davies. The book describes his education and work and the social and economic background of the time. Attention is paid to the substantial contribution made by Griffith Davies to education, the rights of his fellow-Welshmen and the complex process of establishing the base for his profession as an actuary.

ISBN: 9781837720316

Awdur/Author: Haydn Edwards

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-04-28

Tudalennau/Pages: 276

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details