Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu

Product Description
A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular Adding and Subtracting for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Adio a Thynnu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.
£3.99
Maximum quantity available reached.

Related Products