Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel

Product Description

ISBN: 9781849674225 Publication Date May 2019
Publisher: Rily, Caerphilly
Adapted/Translated by Catrin Wyn Lewis.Format: Hardback, 210x233 mm, 12 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Description
There's lots for baby to explore in See, Touch, Feel: A First Sensory Book. This sturdy board book, with bright photographs of happy babies, is specially designed to stimulate curiosity through sensory play. Each page has a colourful picture activity that invites baby to touch and explore. There are raised textures to feel, finger trails to follow, and a shiny mirror to look in to.

Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo.' Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er mwyn tanio chwilfrydedd drwy chwarae synhwyrus. Mae gan bob tudalen lun o weithgaredd a fydd yn annog babanod i deimlo ac archwilio. Gall rai bach deimlo gweadau anwastad, dilyn llwybr bys, a syllu ar ddrych sgleiniog.
£7.99
Maximum quantity available reached.