Gweld Llais a Chlywed Llun - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Gweld Llais a Chlywed Llun - Siop y Pethe

Gweld Llais a Chlywed Llun

£6.95

ISBN: 9781903314838 Publication Date September 2010
Publisher: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Format: Paperback, 210x145 mm, 144 pages
Language: Welsh

Description
A volume based on the 2004 Davies Lecture, by a minister of religion who has taken an interest in drama since his college days. Plays are discussed since the beginnings of the art form in early Greece, until to present day. Special attention is paid to Welsh-language drama, and an attempt is made to show the value and significance of plays in understanding life and faith.

Cyfrol yn seiliedig ar Ddarlith Davies 2004 gan weinidog yr Efengyl a ymddiddorodd ym myd y ddrama ers dyddiau coleg. Ymdrinnir â'r ddrama o'i chychwyniadau cynnar yng Ngwlad Groeg hyd at y presennol, gan roi sylw penodol i'r ddrama Gymraeg, a chan geisio dangos fod y ddrama'n ddimensiwn gwerthfawr ac arwyddocaol o safbwynt bywyd a ffydd.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75