Skip to product information
1 of 1

Gwenynen Bigog - Meleri Wyn James

Gwenynen Bigog - Meleri Wyn James

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nofel ddirgelwch a ysgrifennwyd gyda chryn sensitifrwydd am lofruddiaeth gwraig sy'n dioddef o'r afiechyd MS, yn portreadu ei meddyliau a'i theimladau dyfnaf ynghyd â'r effaith a gaiff ei salwch cynyddol ar aelodau o'i theulu agos.

English Description: A mystery novel written with sensitivity about the murder of a woman suffering from Multiple Sclerosis, portraying her inner thoughts and feelings together with the effect her progressive illness has on members of her close family.

ISBN: 9781843232278

Awdur/Author: Meleri Wyn James

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2003-08-01

Tudalennau/Pages: 232

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details