Sold out
Gwnewch y Pethau Bychain/Do the Little Things - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Gwnewch y Pethau Bychain/Do the Little Things - Siop y Pethe

Gwnewch y Pethau Bychain/Do the Little Things

£3.95
A book by Welsh people for everyone in Wales. It offers a variety of different ways to support and increase the use of Welsh in Wales. From supporting Welsh businesses to tweeting or starting conversations in Welsh, this book is full of useful advice to support all things Welsh.

Canllaw gan Gymry i bawb yng Nghymru a fydd yn cynnig amryw ffyrdd o gefnogi a chynyddu defnydd y Gymraeg. O gefnogi busnesau Cymraeg i drydar neu ddechrau sgyrsiau yn Gymraeg, mae'r gyfrol yma yn llawn cynghorion pwrpasol i greu ymdeimlad cenedlaethol cryfach. Rhagair gan Nigel Owens.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75