Skip to product information
1 of 1

Gyda'n Gilydd 2

Gyda'n Gilydd 2

Regular price £20.00
Regular price Sale price £20.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pecyn gwerthfawr o adnoddau darllen darluniadol yn Gymraeg a Saesneg i ennyn mwynhad, hybu dealltwriaeth a ffurfiau ysgrifennu amrywiol: drama, stori, llythyr a darn ffeithiol, a datblygu sgiliau darllen a thrafod mewn grŵp, yn cynnwys copïau o'r testun a chyfarwyddiadau athro am weithgareddau dilynol; i ddisgyblion CA 2.

English Description: A valuable illustrated reading resource pack in Welsh and English to entice enjoyment, promote understanding of various writing forms: drama, story, letter and factual piece, and develop group reading and discussion skills, comprising copies of the text and teacher's guidelines for follow-up work; for KS 2 pupils.

ISBN: 9781903314364

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Pantycelyn

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2002-11-01

Tudalennau/Pages: 0

Iaith/Language: BI

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2

View full details