Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Gyrru Drwy Storom

Product Image
Product Description

ISBN: 9781784611439 (1784611433)
Publication Date: 02 November 2020
Publisher: Y Lolfa
Edited by Alaw Griffiths
Format: Paperback, 214x141 mm, 144 pages
Language: Welsh

A volume dealing with mental health issues, which affect one in four persons suffer from. 11 people who have been affected by mental illness submit their experiences via poems, letters, diaries and essays. Their experiences are harrowing, but the contributors showit is possible to survive and to be hopeful about the future. Reprint. First Published in 2015.

Mae 1 o bob 4 ohonom yn dioddef o salwch meddwl, ac yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau rhai sydd wedi cael eu heffeithio ganddo, trwy gyfrwng eu cerddi, eu llythyrau, eu dyddiaduron a'u hysgrifau. Trafodir y salwch yn gwbl onest, ac er bod y profiadau'n ddirdynnol, gwelir bod gwella a bod yn obeithiol am y dyfodol. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015.

£7.99
Maximum quantity available reached.