Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Hanes Cymru

Hanes Cymru

Regular price £16.99
Regular price Sale price £16.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A new version of the magisterial volume on Welsh history, with information extending from the ice-age to the current period. Includes amendments to all chapters, and a major revision of the twentieth century section. It also contains a brand-new chapter.

Fersiwn newydd o gampwaith awdurdodol John Davies ar hanes Cymru. Adroddir hanes Cymru o oes yr iâ hyd at y cyfnod cyfoes gan gynnwys diwygiadau i bob pennod, newidiadau sylweddol i'r adran yn ymwneud â hanes yr ugeinfed ganrif, a phennod newydd sbon.
View full details