Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Astudiaethau Athronyddol: 4 Hawliau Iaith - Cyfrol Deyrnged Merêd

Product Description
The fourth in the philosophical series, 'Astudiaethau Athronyddol', edited by E. Gwynn Matthews. This book includes readable essays by prominent authors combining philosophy with language rights issues, and is also a homage to Meredydd Evans (Merêd).

Pedwaredd gyfrol y gyfres dan olygyddiaeth E. Gwynn Matthews. Mae'r gyfrol yn cynnwys ysgrifau darllenadwy gan awduron blaenllaw yn cyplysu athroniaeth a dadleuon parthed hawliau iaith, ac y mae hefyd yn gyfrol deyrnged i'r Dr Meredydd Evans (Merêd).
£6.95
Maximum quantity available reached.

Related Products