Heb Law Mam - Heiddwen Tomos

Product Description

A novel about Efa who experiences difficulties among her school 'friends' while her mother is in hospital. No-one really understands her, apart from her mother. The novel deals with themes such as fake friendship, family and romantic problems, with a good dollop of humour and doodles, in the style of the Dork Diaries.

Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, tra bod ei mam yn yr ysbyty. Does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. Nofel sy'n cynnwys themâu megis cyfeillgarwch ffug, problemau teuluol a charwriaethol, gyda digon o hiwmor a dwdls, yn steil y Dork Diaries

£5.99
Maximum quantity available reached.