Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu Jeannette O'Toole

Product Description

ISBN: 9781908574503 Publication Date October 2012
Publisher: Atebol, Aberystwyth
Adapted/Translated by Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis.Format: Paperback, 280x210 mm, 32 pages
Language: Welsh

Description
A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular Adding and Subtracting for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Adio a Thynnu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.
£3.99
Maximum quantity available reached.