Skip to product information
1 of 1

Help gyda Gwaith Cartref: Mathemateg Pen - Jeannette O'Toole

Help gyda Gwaith Cartref: Mathemateg Pen - Jeannette O'Toole

Regular price £2.99
Regular price Sale price £2.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Mathemateg Pen ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

English Description: A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular Mental Maths for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

ISBN: 9781908574534

Awdur/Author: Jeannette O'Toole

Cyhoeddwr/Publisher: Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2012-10-22

Tudalennau/Pages: 32

Iaith/Language: BI

Argaeledd/Availability: Available

View full details