Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Llythrennedd CA2 / Help with Homework - Literacy Pack CA2

Product Description

ISBN: 9781908574824 (1908574828)
Publication Date 04 January 2013
Publisher: Atebol, Aberystwyth
Suitable for Key Stage 2.
Format: Paperback, 280x210 mm, 32 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

A pack of 4 books to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic literacy skills, in particular Spelling for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children. Bilingual.

Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Sillafu. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.

£12.99
Maximum quantity available reached.