Sold out
Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2 - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2 - Siop y Pethe

Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2

£12.99
Pack of 4 books to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular the Times Table for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children. Bilingual.

Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75