Skip to product information
1 of 1

Help gyda Gwaith Cartref: Sillafu - Jeannette O'Toole

Help gyda Gwaith Cartref: Sillafu - Jeannette O'Toole

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Sillafu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

English Description: A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Literacy skills, in particular Spellng for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

ISBN: 9781908574725

Awdur/Author: Jeannette O'Toole

Cyhoeddwr/Publisher: Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2012-10-22

Tudalennau/Pages: 32

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

View full details