Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Help gyda Gwaith Cartref: Tablau Lluosi

Product Description

ISBN: 9781908574527 (1908574526)
Publication Date: 22 October 2012
Publisher: Atebol
Adapted/Translated by Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis
Format: Paperback, 280x210 mm, 32 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular the Times Table for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

£3.99
Maximum quantity available reached.

Related Products