Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Help Gyda'r Gwaith Cartref: Darllen ac Ysgrifennu

Product Description

ISBN: 9781908574749 (1908574747)Publication Date: October 2012 Publisher: Atebol
Adapted/Translated by Megan Lewis.Format: Paperback, 280x210 mm, 32 pages Language: Welsh

 

A book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Literacy skills, in particular Reading and Writing for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Darllen ac Ysgrifennu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

£3.99
Maximum quantity available reached.

Related Products