Sold out
Help Gyda'r Gwaith Cartref : Mwy o Sillafu - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Help Gyda'r Gwaith Cartref : Mwy o Sillafu - Siop y Pethe

Help Gyda'r Gwaith Cartref : Mwy o Sillafu

£3.99

ISBN: 9781908574732 Publication Date: October 2012 Publisher: Atebol
Adapted/Translated by Megan Lewis.Format: Paperback, 280x210 mm, 32 pages Language: Welsh

 

A second book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Literacy skills, in particular Handwriting for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

Ail lyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Sillafu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75