Sold out
Hud a Lled - Hunangofiant Eirian Wyn - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Hud a Lled - Hunangofiant Eirian Wyn - Siop y Pethe

Hud a Lled - Hunangofiant Eirian Wyn

£9.99
A comprehensive biography of Eirian Wyn, popular minister and magician from Brynaman, comprising an account of his childhood, including suffering a grave illness and discovering he was dyslexic.

Cofiant cynhwysfawr Eirian Wyn, y gweinidog a'r consuriwr poblogaidd o Frynaman. Mae'n cynnwys hanes ei blentyndod pan gafodd afiechyd yn ifanc iawn, a chanfuwyd hefyd ei fod yn dioddef o dyslecsia.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75