Hyderus? Confident? Bilingual Quiz game about Wales - Gêm Gwis Ddwyieithog am Gymru - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Hyderus? Confident? Bilingual Quiz game about Wales - Gêm Gwis Ddwyieithog am Gymru - Siop y Pethe

Hyderus? Confident? Bilingual Quiz game about Wales - Gêm Gwis Ddwyieithog am Gymru

£22.99

Publication Date: 19 August 2021
Suitable for age 9-11+ or Key Stage 3/4
Format: Game, 172x225mm
Language: Bilingual (Welsh and English)

This is the Wales' Edition of CONFIDENT? - the HIT FAMILY GAME, with questions about Wales and the world in both English and Welsh! It’s much more fun than your normal quiz because you answer with a RANGE. The smaller your range, the more you score! Feeling CONFIDENT?

Dyma Fersiwn Cymru o CONFIDENT? - Y GÊM DEULU BOBLOGAIDD, gyda chwestiynau am Gymru a’r byd yn Gymraeg a Saesneg! Mae’n llawer mwy o hwyl na chwis arferol am eich bod yn ateb gydag AMREDIAD. Y lleiaf yw eich amrediad, y mwyaf y byddwch chi’n sgorio! Teimlo’n HYDERUS?

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75