Skip to product information
1 of 1

I Can Remember the Day When: I Can Remember the Day When Nelson Mandela Came to Cardiff

I Can Remember the Day When: I Can Remember the Day When Nelson Mandela Came to Cardiff

Regular price £1.00
Regular price Sale price £1.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae'r gyfres hon yn cynnwys chwe stori, yn seiliedig ar ddigwyddiadau hanesyddol. Eu bwriad yw galluogi disgyblion i astudio'r gwahaniaethau ym mywyd beunyddiol pobl oedd yn byw mewn cyfnodau cyferbyniol yn yr ugeinfed ganrif. Adroddiad hanesyddol gweledol o ymweliad Nelson Mandela â Chaerdydd.

English Description: The series contains six stories, based on historical events to enable pupils to study the differences in people's daily lives in contrasting periods of the twentieth century. They are also suitable for enquiries about the history of a similar event in all areas of Wales. A visual historical account of Nelson Mandela's visit to Cardiff.

ISBN: 9781847131041

Cyhoeddwr/Publisher: Tinopolis

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2010-05-14

Tudalennau/Pages: 25

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: 2

View full details