Sold out
Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance - Peter Garrett, Nikolas Coupland, Angie Williams - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance - Peter Garrett, Nikolas Coupland, Angie Williams - Siop y Pethe

Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance - Peter Garrett, Nikolas Coupland, Angie Williams

£45.00

Dadansoddiad cynhwysfawr o agweddau at iaith, yn arbennig tuag at yr iaith Saesneg yng Nghymru, or berthynas rhwng newidiadau cymdeithasol ac agweddau, ystyron cymdeithasol tafodiaith, cenedligrwydd a pherfformiad, yn seiliedig ar ymchwil a chasglu data eang o ysgolion uwchradd ar draws Cymru. 8 diagram a 6 map. Cyhoeddwyd gyntaf yng Ngorffennaf 2003.

English Description: A comprehensive analysis of attitudes to language, in particular to the English language in Wales, of the relationship between social change and attitudes, the social meanings of dialect, ethnicity and performance, based on extensive research and data collection in secondary schools across Wales. 8 diagrams and 6 maps. First published in July 2003.

ISBN: 9780708318034

Awdur/Author: Peter Garrett, Nikolas Coupland, Angie Williams

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 22/09/2006

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Out of print

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75