Skip to product information
1 of 1

Lingo Newydd Mehefin/Gorffennaf 2021

Lingo Newydd Mehefin/Gorffennaf 2021

Regular price £2.00
Regular price Sale price £2.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A bimonthly, easy Welsh magazine for Learners. Includes short articles, interviews and stories, colour coded to indicate the difficulty of the vocabulary. With full colour pictures.

Cylchgrawn deufisol Cymraeg syml ar gyfer dysgwyr. Yn cynnwys erthyglau byr, cyfweliadau a straeon, gyda chôd lliw i ddynodi anhawster yr eirfa. Gyda lluniau lliw llawn.
View full details