Skip to product information
1 of 1

Llewod Pont Britannia Llyfr 4 / Lions of Britannia Bridge Book 4, The - F J Beerling

Llewod Pont Britannia Llyfr 4 / Lions of Britannia Bridge Book 4, The - F J Beerling

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Uarda yn dwlu ar ddatrys posau ac am fod yn beiriannydd er mwyn datrys problem newid hinsawdd. Dysgodd am y peirianwyr enwog Robert Stephenson a Thomas Telford, eu pontydd mawr dros Afon Menai a siaradodd â Llewod gwarchodol Pont Britannia. Ar ddiwrnod y Ras Rafftiau, mae Uarda yn gwylio ei thad yn rasio ac yn dysgu beth all pobl ei wneud i atal y ddaear rhag poethi.

English Description: Uarda loves solving puzzles and wants to become an engineer to help solve the global puzzle of climate change. She has learnt about famous engineers Robert Stephenson and Thomas Telford, their great Menai bridges and talked to the guardian Lions of Britannia Bridge. On the day of the Raft Race, Uarda watches her dad in the race and learns what people can do to stop the earth from heating

ISBN: 9780993235177

Awdur/Author: F J Beerling

Cyhoeddwr/Publisher: Gw. Disgrifiad/See Description

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-09-05

Tudalennau/Pages: 24

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details