Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Llwybr Arfodir Cereigion Coastal Path

Llwybr Arfodir Cereigion Coastal Path

Regular price £12.50
Regular price Sale price £12.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The Ceredigion Coast Path has been developed by Ceredigion County Council with the support of the European Union, the Countryside Council for Wales and the Ramblers Association. It would not have been possible without the cooperation of many landowners, contractors and the devoted unpaid work of groups of dedicated volunteers. A bilingual book. Reprint; first published in 2008.

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion wedi'i ddatblygu gan Gyngor Sir Ceredigion â chymorth yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chymdeithas y Cerddwyr. Ni fyddai'r llwybr hwn wedi dod i fodolaeth heb gydweithrediad nifer o dirfeddianwyr, contractwyr a gwaith di-dâl a diwyd grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig. Cyfrol ddwyieithog. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2008.
View full details