Llyfr Sticeri Geiriau Cyntaf

Product Description

ISBN: 9781784230241 Publication Date April 2015
Publisher: Dref Wen, Cardiff
Adapted/Translated by Elin Meek.Format: Paperback, 296x211 mm, 16 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Description
A colourful sticker book to assist young children in learning their first words in the company of the popular characters Pirate Pete and Princess Polly. Children can look for a ladybird on each page, and the similtaneous English text will assist parents wishing to support their children in developing language skills.

Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddysgu eu geiriau cyntaf yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pedr y Môr-leidr a'r Dywysoges Poli. Caiff plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg sy'n cydredeg yn gymorth i rieni sydd am gefnogi eu plant i ddatblygu sgiliau iaith.
£3.99
Maximum quantity available reached.