Llyfrau Llafar Gwlad: 85. Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

Product Description

ISBN: 9781845275112 Publication Date October 2014
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Edited by Mererid Jones Format: Paperback, 210x148 mm, 144 pages
Language: Welsh

Description
During 2010, Merched y Wawr branches throughout Wales collected the names of fields predominantly, with some adding the names of rivers and wells, houses and shops etc. About a hundred branches responded to the challenge, and this volume concentrates on the field names collected.

Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai yn ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati. Ymatebodd tua chant o ganghennau i'r her, ac mae'r gyfrol hon yn canolbwyntio ar yr enwau caeau a gasglwyd.
£4.99
Maximum quantity available reached.