New
Lockdown Wales - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Lockdown Wales - Siop y Pethe

Lockdown Wales

£9.99

ISBN: 9781781726013 (1781726019)
Publication Date: 09 November 2020
Publisher: Seren
Format: Paperback, 208x135 mm, 272 pages
Language: English

Like the rest of the UK, lockdown in Wales meant human tragedies and unforeseen pressures on our lives. How did we manage? What was the cost to people and to the country? What did it say about the place we live in? Will Hayward has the insider account of personal loss and government strategizing, key worker heroics and political fall-out.

Yn ystod cyfnod y 'Clo Mawr', profwyd trasediau dynol a phwysau nas rhagwelwyd ar ein bywydau yng Nghymru. Sut wnaethon ni ymdopi? Beth oedd y gost i'r bobl ac i'r wlad? Beth ddywed ein hymateb am y lle rydym yn byw ynddo? Mae Will Hayward yn cynnig golwg llaw gyntaf ar golledion personol a strategeiddio llywodraethol, ar arwriaeth gweithwyr allweddol a chanlyniadau negyddol gwleidyddol.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75