Skip to product information
1 of 1

Love Untold - Ruth Jones

Love Untold - Ruth Jones

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma stori am famau a merched, am y cariad a berthyn i'r cwlwm hwnnw ac am y torcalon a ddaw o ddiffyg cyfathrebu rhyngddynt. Yn fwy na dim, mae'n stori am y pwysigrwydd o fod yn driw i chi eich hun. Dewch i gyfarfod Grace, Alys, Elin a Beca - merched y dowch i'w hadnabod, a'u caru.

English Description: This is a story about mothers and daughters: the love inherent in that bond and the heartache that miscommunication can bring. More than anything, it's about the importance of being true to oneself. Meet Grace, Alys, Elin and Beca - a family you'll come to know, and to love.

ISBN: 9781804991015

Awdur/Author: Ruth Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Penguin

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-08-16

Tudalennau/Pages: 528

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details