Sold out
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence - Siop y Pethe

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

£4.99
A book in the 'Help Your Child' series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.

Llyfr yn y gyfres 'Helpwch eich Plentyn' sy'n helpu'r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75