Mam-Gu a Fi - Jessica Shepherd

Product Description

ISBN: 9781845216924 Publication Date July 2018
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Adapted/Translated by Eleri Huws.Format: Paperback, 250x250 mm, 32 pages
Language: Welsh

Description
Osian thinks the world of Gran, and the two always have lots of fun together. But when Gran starts struggling to look after herself, she has to live in a special home. The first Welsh-language story to discuss the condition Dementia from the perspective of a young child.

Mae Osian yn meddwl y byd o Mam-gu, ac mae'r ddau yn cael llawer o hwyl gyda'i gilydd. Ond pan mae Mam-gu'n dechrau cael trafferth i ofalu amdani ei hun, mae hi'n gorfod symud i fyw mewn cartref arbennig. Y llyfr stori cyntaf erioed yn y Gymraeg i drafod y cyflwr Dementia o safbwynt plentyn ifanc.
£5.99
Maximum quantity available reached.