Skip to product information
1 of 1

Mathemateg Pen ar Gyfer Oedrannau 9-11 - Llyfr Athrawon - Anita Straker

Mathemateg Pen ar Gyfer Oedrannau 9-11 - Llyfr Athrawon - Anita Straker

Regular price £15.95
Regular price Sale price £15.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o Mental Maths for ages 9 to 11, Teacher's Book, llawlyfr hanfodol ar gyfer athrawon blynyddoedd olaf Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys awgrymiadau gwerthfawr ynglŷn â threfnu dosbarth, syniadau dyfeisgar am waith llafar, a thua 30 o dudalennau yn llawn gêmau a phosau i'w llungopïo i helpu plant i fwynhau cyfrifo yn y pen. (ACCAC)

English Description: A Welsh adaptation of Mental Maths for ages 9 to 11, Teacher's Book, an essential handbook for teachers of the later years of Key Stage 2, comprising valuable suggestions about class setting, innovative ideas for oral work, and about 30 pages full of photocopiable games and puzzles to help children to enjoy mental calculations. (ACCAC)

ISBN: 9781860853012

Awdur/Author: Anita Straker

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 1998-05-12

Tudalennau/Pages: 78

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2 & 3

View full details