Skip to product information
1 of 1

Mathematics - Thinking Mathematics (KS3)

Mathematics - Thinking Mathematics (KS3)

Regular price £25.00
Regular price Sale price £25.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd cyffrous newydd i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Mathemateg. Mae'n cefnogi'r agenda sgiliau ac yn hybu dysgu gweithredol mewn mathemateg. 24 gweithgaredd thematig wedi eu cynhyrchu a'u treialu gan athrawon dosbarth profiadol. Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod ar CD-ROM.

English Description: An exciting resource for teachers to complement the revised National Curriculum Programmes of Study for Mathematics. Supports the skills agenda and promotes active learning in mathematics. 24 theme based activities produced and trialled by experienced classroom teachers. Fully photocopiable, ready-to-use resources with each chapter from a CD-ROM.

ISBN: 9781903404089

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg G.Ap

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2010-08-19

Tudalennau/Pages: 54

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: 3

View full details