Skip to product information
1 of 1

Mewn Geiriau Eraill - Thesawrws i Blant - D. Geraint Lewis

Mewn Geiriau Eraill - Thesawrws i Blant - D. Geraint Lewis

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Thesawrws cynhwysfawr wedi ei saernïo'n gelfydd, ynghyd â mynegai defnyddiol, ar gyfer plant oedran cynradd gan y geiriadurwr D. Geraint Lewis. Mae'r holl eiriau a nodir yn y gyfrol yn ymddangos naill ai yn Geiriadur Cynradd Gomer yn achos y geiriau mwyaf cyfarwydd, neu yn Geiriadur Gomer i'r Ifancyn achos y geiriau llai cyfarwydd. Cyhoeddwyd yn 2011.

English Description: A comprehensive thesaurus for primary school children, compiled by the lexicographer D. Geraint Lewis. All the words included in the volume appear in either Geiriadur Cynradd Gomer in the case of the most familiar words, or in Geiriadur Gomer i'r Ifanc in the case of less familiar words. Reprint; first published in 2011.

ISBN: 9781843238614

Awdur/Author: D. Geraint Lewis

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-02-08

Tudalennau/Pages: 192

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-03-02

View full details