Skip to product information
1 of 1

Neb Ond Ni - Manon Rhys

Neb Ond Ni - Manon Rhys

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig. Mae Siriol yn dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae Dewi yn gwrthryfela yn erbyn cael ei alw'n 'stiwpid'. Ac ni ŵyr neb ond nhw pa mor rhwystredig yw bod yn blentyn arbennig mewn cymdeithas sy'n mynnu labelu a thicio bocsys. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro, 2011.

English Description: Dewi and Siriol are special children. Siriol dreams in vain of running and dancing in pink pumps; Dewi rebels against being called 'stupid'. And no one else knows but them how frustrating it is to be a special child in a society that insists on labelling and ticking boxes. This novel won Manon Rhys the Literary Medal at the 2011 National Eisteddfod.

ISBN: 9781848515444

Awdur/Author: Manon Rhys

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2012-08-08

Tudalennau/Pages: 94

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available to purchase and download

View full details