Sold out
O Eden i Baradwys - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
O Eden i Baradwys - Siop y Pethe

O Eden i Baradwys

£9.99
A collection of over 100 meditations leading us on a journey through the Bible in meditation and prayer. Their aim is to present the Christian faith in a simple and readable style, and they may also be used in a service in the absence of a minister.

Dyma gasgliad o dros 100 o fyfyrdodau sydd yn ein tywys ar daith drwy'r Beibl mewn myfyrdod a gweddi. Eu bwriad yw cyflwyno neges y Ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy. Gellir hefyd eu defnyddio gerbron cynulleidfa yn absenoldeb pregethwr.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75